Vrijwilliger van het jaar !

Beste inwoners van Amstenrade

thieske uitgeknipt“Stichting Thieske van Austroa” heeft zich ten doel gesteld om een “vrijwilliger van het jaar” uit onze gemeenschap te verkiezen en hem/haar te belonen met de “Thieskes Bloom” in brons.
Dezelfde medaille dus, die Thieske op het beeldje draagt, ontworpen door de kinderen van basisschool “De Verrekijker” in samenwerking met beeldend kunstenaar Pierre Habets.
Ook ons dorp is afhankelijk van vrijwilligers, die de kar trekken en daardoor de leefbaarheid verrijken, een hechte samenleving creëren en het leven prettig maken in ons dorp.
Verenigingen en inwoners van Amstenrade nomineren de kandidaat vrijwilligers door middel van een formulier.
Op dit formulier kunt u uw kandidaat invullen met een duidelijke motivatie waarom u deze persoon voordraagt als vrijwilliger van het jaar in Amstenrade.
Een unieke kans dus voor verenigingen en particulieren om mensen te eren, die het leven in ons dorp verrijken. Uiteraard moet de voorgedragen kandidaat aan bepaalde voorwaarden voldoen, zoals

• De vrijwilliger stelt zich geheel vrijwillig en onbezoldigd ten dienste van de gemeenschap Amstenrade en omstreken.
• Hij/zij is 18 jaar of ouder.
• De nominatie kan slechts eenmalig gehonoreerd worden.
• Het vrijwilligerswerk kan bij een vereniging, stichting, groepering, bedrijf of particuliere instantie verricht worden.
• Het kan ook een geheel eigen initiatief zijn.
• Hij/zij dient de gemeenschap in de geest van “Thieske van Austroa”, die de eerste medaille postuum heeft ontvangen, zoals u kunt zien op de Markt in Amstenrade, waar sinds 22 sept. 2013 zijn beeltenis vereeuwigd is.
• Voor de uiteindelijke verkiezing wordt een neutrale jury samengesteld, die weet wat er in onze gemeenschap leeft.

Nominatie voor Thieskes Bloom

LOGO klein

FORMULIER : 2014-05-06 Nomineren vrijwilliger van het jaar

Het formulier kan ingeleverd worden bij: No Adriolo, Dr. Poelsstraat 15, 6436 BD Amstenrade of per e-mail aan thieske@amstenrade.net
De eerste uitreiking is op zaterdag 4 oktober 2014 na de Thieskes wandeling

Leden van stichting Thieske zijn uitgesloten van nominatie

Dit project wordt gesubsidieerd door provincie Limburg