Inwoners van de gemeente Beekdaelen: VV Amstenrade hoort in Amstenrade

Voetbalvereniging Amstenrade
VVA

De gemeente Schinnen wil de leefbaarheid uit de kernen halen door alle verenigingen langzaam weg te halen uit de kernen. VV Amstenrade hoort in Amstenrade net als de overige verenigingen die van Amstenrade een leefbare, samenwerkende hechte gemeenschap maken voor jong en oud. Dus nogmaals de gezonde vereniging VV Amstenrade moet in Amsterade blijven!!

Teken hier de Petitie !!