Luuj van Austroa Help ós mèt zeuke!!

Stichting Thieske van AustroaZoek mee naar de vrijwilliger van het jaar en nomineer iemand, die vlgs. u ontzettend
veel onbezoldigd vrijwilligerswerk doet voor onze gemeenschap, zodat hij / zij mee voorgedragen wordt voor de “Thieskes Bloom” in brons.
Maak het de jury niet te gemakkelijk.

  • De vrijwilliger stelt zich geheel vrijwillig en onbezoldigd ten dienste van de gemeenschap Amstenrade en omstreken.
  • Hij / zij is 18 jaar of ouder.
  • De nominatie kan slechts eenmalig gehonoreerd worden.
  • Het vrijwilligerswerk kan bij een vereniging, stichting, groepering, bedrijf of particuliere instantie verricht worden.
  • Het kan ook een geheel eigen initiatief zijn.
  • Hij / zij dient de gemeenschap in de geest van “Thieske van Austroa”, die de eerste medaille postuum heeft ontvangen, zoals u kunt zien op de Markt in Amstenrade, waar sinds 22 sept. 2013 zijn beeltenis vereeuwigd is.
  • Voor de uiteindelijke verkiezing is een neutrale jury samengesteld, die weet wat er in onze gemeenschap leeft.

* Vul deze lijst in en verstuur

 

Naam en adres van de genomineerde:*
Uitvoerige motivatie::*
Uw e-mail adres*
E-mail bevestigen:*
Uw naam en adres:*


* Of een briefje met de volgende info:

Nominatie voor Thieskes Bloom

Naam en adres v/d genomineerde:
Uitvoerige motivatie:

Naam/adres indiener:


(inleveren vóór 1 augustus 2017)

Het briefje kan ingeleverd worden bij: No  Adriolo, Dr. Poelsstraat 15, 6436 BD Amstenrade  De mail kan gestuurd worden naar thieske@amstenrade.net

Leden van stichting Thieske zijn uitgesloten van nominatie
De uitreiking is op vrijdag 1 september in de feesttent van de schutterij.