Amstenrade, foto’s van toen

In het verleden zijn ook veel foto’s gemaakt in Amstenrade. Dan praten we echt over een periode van ver voor het digitale tijdperk. Dankzij de inzet van onder andere André Meijers,  zijn foto’s van toen gedigitaliseerd, verbeterd en zo bewaard gebleven en zelfs per straat gesorteerd en opgeslagen.

Deze foto’s zullen nu online geplaatst worden en natuurlijk ook per straat gesorteerd.

De eerste straten zijn inmiddels online en zullen regelmatig worden aangevuld.

Raadhuisplein

Enkele foto’s van het Raadhuisplein in Amstenrade. Op enkele foto’s is te zien hoe het voormalige gemeentehuis werd gebouwd. 

Allee Amstenrade

De Allee in Amstenrade heeft een enorme metamorfose ondergaan. De oorspronkelijke weg vanaf Hoensbroek naar Amstenrade had in eerste instantie een bocht die te scherp was voor de tram. Daarom werd deze aangepast. Nu met de komst van de buitenring is de Allee weer aangepast.

Parallelstraat

Een reeks foto’s uit de Parallelstraat in Amstenrade.

Kasteel en Oranjerie

Oude foto’s van Kasteel Amstenrade, de Oranjerie en het park van het kasteel.

 

Kemkensweg Amstenrade

Een (klein) aantal foto’s van de Kemkensweg. Vooral de foto’s vanaf groter standpunt zijn mooi om te zien. 

Beschermd Dorpgezicht

Het beschermde gebied bestaat uit de oude kern van Amstenrade, rondom het kasteel Amstenrade en de  parochiekerk O.L. Vrouw Onbevlekt Ontvangen. Het gebied heeft zijn historische karakter goeddeels behouden.

Met name de straten Aan de kerk, de Hagedorenweg, de Kemkensweg en de Poststraat komen in struktuur nog grotendeels overeen met de op de kadastrale kaart van ca. 1830 weergegeven situatie. Ook het bebouwingsbeeld is van een overwegend monumen-taal karakter. De situering in het landschap is met name aan de zuidzijde nog zeer waardevol te noemen. Aan de noordwestzijde is door de 20e-eeuwse ontwikkeling veel van het historische aspekt verloren gegaan.

Meer informatie over dit gebied is te vinden op de website van Stichting Beschermd Dorpgezicht

Oude straat

De Oude straat is nogal ingrijpend veranderd sinds de foto’s in deze reeks. Deels ook door de komst van de Buitenring.

Putstraat

Ook van de Putstraat kunnen we kijken naar inmiddels historische foto’s.

Panhuisstraat

Je kunt het je niet voorstellen hoe de Panhuisstraat in het verleden heeft uitgezien. Met als oorspronkelijke naam Jaspers Voetpad zal het duidelijk zijn dat er vooral, zoals op meerdere plekken in Amstenrade,  vooral veel open veld was.

Poststraat – Heiberg

In de Poststraat is nog veel zoals het in het verleden gebouwd is. Uiteraard aan de voorgevels want verder zijn de huizen aangepast aan de tijd van nu.

Hoofdstraat

De Hoofdstraat, doorgaande weg richting Heerlen en Sittard.