Beschermd Dorpgezicht

Het beschermde gebied bestaat uit de oude kern van Amstenrade, rondom het kasteel Amstenrade en de  parochiekerk O.L. Vrouw Onbevlekt Ontvangen. Het gebied heeft zijn historische karakter goeddeels behouden.

Met name de straten Aan de kerk, de Hagedorenweg, de Kemkensweg en de Poststraat komen in struktuur nog grotendeels overeen met de op de kadastrale kaart van ca. 1830 weergegeven situatie. Ook het bebouwingsbeeld is van een overwegend monumen-taal karakter. De situering in het landschap is met name aan de zuidzijde nog zeer waardevol te noemen. Aan de noordwestzijde is door de 20e-eeuwse ontwikkeling veel van het historische aspekt verloren gegaan.

Meer informatie over dit gebied is te vinden op de website van Stichting Beschermd Dorpgezicht