Beste mensen, Luuj van Austroa

Als Stichting Thieske van Austroa bieden wij u in 2019 voor het 6e jaar op rij de gelegenheid om een belangrijke vrijwilliger te eren en te danken voor zijn of haar inzet voor ons dorp.

Vrijwilligers zijn onmisbaar in elke dorpsgemeenschap en ze zijn van groot belang voor de leefbaarheid in ons dorp. Voor iedereen is er wel een geschikte vrijetijdsbesteding en de vele activiteiten die voor de gemeenschap worden georganiseerd, dragen bij aan het leefgenot in ons dorp. We mogen blij zijn met hun bijdrage in de activiteiten die in onze gemeenschap georganiseerd worden.

De bestuursleden van de vele Amstenraadse verenigingen weten als geen ander hoe waardevol het werk van vrijwilligers is. Zonder deze mensen kunnen onze verenigingen bijna niet functioneren.

Vanuit dit standpunt reikt de Stichting Thieske van Austroa jaarlijks de Thieskes Bloom uit. Een bijzondere bronzen medaille opgebouwd uit verschillende Amstenraadse elementen.

De datum, de plaats en de manier van uitreiking zijn nog niet bekend, maar we zullen iedereen tijdig op de hoogte brengen.
Via deze weg willen we u vragen, en de gelegenheid bieden om een voor u waardevolle vrijwilliger aan te melden en te nomineren voor deze “onderscheiding”.

Een onafhankelijke jury zal de aanmeldingen met respect beoordelen en de vrijwilliger van het jaar kiezen. We gaan er van uit dat de gekozen vrijwilliger breed gedragen zal worden door de gemeenschap. Uiteraard gaan we discreet om met de aanmeldingen.

Het is de bedoeling dat u uw kandidaat aanmeldt via E-mail.
Uiteraard met uitvoerige omschrijving van hun werkzaamheden en verdiensten.

Het E-mail adres is thieske@amstenrade.net

In afwachting:

Stichting Thieske