De vrijwilliger van 2019

De vakanties zijn stilaan begonnen en als deze weer voorbij zijn, wordt het voor stichting Thieske de hoogste tijd om de werkzaamheden af te ronden voor de uitverkiezing van “Thieskes Bloom”.
We hebben al een aantal nominaties binnen, maar we willen toch graag onder uw aandacht brengen, dat u nog steeds een vrijwilliger kunt nomineren voor deze medaille. De bestuursleden van de vele Amstenraadse verenigingen weten als geen ander hoe waardevol het werk van vrijwilligers is. Zonder deze mensen kunnen onze verenigingen bijna niet functioneren.

Thieskes BloomDaarom reikt de Stichting Thieske van Austroa jaarlijks de “Thieskes Bloom” uit. Een bijzondere bronzen medaille opgebouwd uit verschillende Amstenraadse elementen.

U kunt nog nomineren tot 23 augustus as.
De nominatie kunt u op 2 manieren indienen;

via een E-mail naar thieske@amstenrade.net of per brief aan A. Adriolo, Dr. Poelstraat 15 Amstenrade

Uiteraard hebben we graag de naam en het adres van de genomineerde en een uitvoerige omschrijving van zijn/haar werkzaamheden en verdiensten.

Op 29 september wordt de uitverkiezing en de uitreiking gehouden tijdens de Thieskes Kermis, die dan weer georganiseerd wordt.  Uiteraard komen we hier nog op terug.

Een onafhankelijke jury zal de aanmeldingen met respect beoordelen en de vrijwilliger van het jaar kiezen. We gaan er van uit dat de gekozen vrijwilliger breed gedragen zal worden door de gemeenschap. Uiteraard gaan we discreet om met de aanmeldingen.

In afwachting:

Stichting Thieske