Ingezonden bericht door Politie ism. Gem. Beekdaelen, Veilig Verkeer NL & de Verrekijker

Omdat de scholen weer zijn begonnen na de vakantie, is een goed moment om dit bericht te gaan verspreiden. (dus delen op Social Media – GRAAG !)

In dit bericht zouden we willen benoemen dat de politie door een integrale aanpak met de gemeente, Veilig Verkeer Nederland en de directie van de basisschool een aantal maatregelen heeft getroffen om de problematiek aan te pakken.

Ook willen we in dit bericht benoemen dat de mensen scherp moeten zijn op hun parkeergedrag omwille van de veiligheid en de overlast voor de omwonenden.

In de praktijk maken we vaak mee dat er op of nabij de kruising Beckstraat-Sint Gertrudistraat wordt geparkeerd.

Uiteraard is het niet toegestaan te stoppen op een kruising en parkeren mag niet binnen 5 meter van kruising  

Binnenkort wordt er overgegaan tot verbaliserend optreden tegen overtredingen. Dit alles voor de veiligheid van de kinderen. 

  1 comment for “Ingezonden bericht door Politie ism. Gem. Beekdaelen, Veilig Verkeer NL & de Verrekijker

Comments are closed.