Politiek… je zou het maar begrijpen

Voetbalvereniging Amstenrade
Voetbalvereniging Amstenrade

In Dagblad de Limburger staat een prachtig artikel: <LINK> (Bericht is wellicht niet door iedereen leesbaar daar het een bericht is dat voor abonnees is, maar goed..)

De titel zegt al behoorlijk veel: 

Geld over na behoud voetbalvereniging in Amstenrade

Uit het financiële overzicht dat de raadscommissie maandagavond bespreekt, blijkt dat Schinnen ruim 48.000 euro overhoudt nu VVA niet naar Oirsbeek gaat en in Amsten­rade blijft.

Opvallend is dat daar niet het bedrag van ruim één ton bij zit voor de nieuwe kantine die VVA daar zou krijgen. In de Gijselaar gaat VVA een accommodatie delen met andere gebruikers van het plangebied. Wat Schinnen ook niet mee­rekent, is het geplande halve kunstgrasveld dat aan de Gijse­laar zou komen. Daarvoor was 2,75 ton gereserveerd. Die besparing is niet in het financiële overzicht meegenomen.

Voor de volledigheid zou Schinnen ook moeten becijferen wat het verschil in exploitatiekosten tussen Oirsprong en Gijselaar zou worden.

Meer zal morgen (18 september 2018) te lezen zijn in de krant. Maar dit toont wel aan dat ondanks alles er een fikse besparing is ten opzichte van een verhuizing naar Oirsbeek. 

%d bloggers liken dit: