Samenvatting informatiebijeenkomst 7 mei 2018 (Door Jean Joosten)

Waar een klein dorp groot in kan zijn. Gisteravond de goedbezochte informatiebijeenkomst van de samenwerkende verenigingen over de eventuele verhuizing van de voetbalvereniging bijgewoond. Ik zeg eventuele omdat ik mij (nog) niet kan verenigen met de wens van de gemeente en ook van mening ben dat het niet nodig is, weggestuurd worden naar Oirsbeek. Jong en oud, oude- en huidige dorpscoryfeeën, mannen en vrouwen, wel of geen lid van de voetbalvereniging, raadsleden en burgers, het was een gemêleerd gezelschap! Waar raadsleden van de gemeenten Schinnen, Onderbanken en Nuth acte de presence gaven ontbraken raadsleden en wethouders van de coalitie, CDA en VG. Jammer, onnodig en in mijn optiek ook niet in hun voordeel, maar dat zijn keuzes die een partij en het college zelf maken. Je zou zeggen, doe aan ”damage control” en bepleit je case, maar niets van dat alles.

Na de glossy, gelikte mailing van de gemeente inclusief begeleidend schrijven, het mag wat kosten, werd het tijd de inwoners ook de keerzijde van de medaille te tonen en de beweringen geponeerd in de brief van de gemeente te relativeren, omdat deze een vertekend beeld geven van de feitelijke omstandigheden. Naast het aantonen van het ontbreken van het nut en de noodzaak van de verhuizing werd ook het door de gemeente aangeleverde vlekkenplan gepresenteerd inclusief een aantal creatieve ontwerpen die aantonen dat de voetbalvereniging wel degelijk in het dorp kan blijven, zonder negatieve gevolgen whatsoever. In verschillende opties werd duidelijk aangetoond dat de accommodatie naadloos past in de huidige contouren van het plan. Cicero en Zo Wonen realiseren hun plannen immers grotendeels binnen de huidige contouren zonder beslag te leggen op het terrein dat momenteel door de voetbalvereniging gebruikt wordt.

Er ging een golf van verontwaardiging door de zaal toen na het ontvouwen van de plannen bleek dat de gemeente, lees de wethouders/ het college, de ruimte hadden gevonden in het plan om 10 bouwkavels te exploiteren van pak ‘m beet 900 m2 per kavel en door de aanwezige raadsleden werd aangegeven dat zij hiervan niet op de hoogte waren (ten tijde van de genomen besluiten). Naast de vraag die je kunt stellen of het primair een taak is van de gemeente dit soort initiatieven te ontplooien rijst de vraag: Moet de voetbalvereniging wijken voor het exploiteren van deze bouwkavels? Is het louter een financiële kwestie en is het belang van de lokale gemeenschap daaraan ondergeschikt? Oprecht bedankt daarvoor mijnheer Janssen en Van der Broek! Dan hebben we het nog niet eens over het gebied waar de huidige Koeteleboet met sporthal liggen, deze bestemming is immers nog in te vullen, kan dit gebied dan niet plaatsvervangend geëxploiteerd worden? Komt er bovendien bij handhaven van de vereniging in Amstenrade op de sportboulevard niet grond vrij waarvoor ongetwijfeld een soortgelijke bestemming kan worden gevonden? Met andere woorden: U verwerft uw middelen heus wel, hoe dan ook!

Haast is ook een toverwoord, alles moet in het werk worden gesteld om de in het vooruitzicht gestelde subsidie van de provincie van ongeveer € 400.000,- tijdig te kunnen toucheren. Veel geld, zeker wel! Maar beseft U wel dat een zorgvuldige voorbereiding en planning van het project een veelvoud daarvan kan opleveren in de vorm van te creëren bouwkavels, in Amstenrade en/of Oirsbeek? Heeft U al eens nagedacht over de mogelijkheid een schoolgebouw te realiseren dat uit meer dan één verdieping bestaat om zo heel wat vierkante meters te besparen zonder verlies van en waarschijnlijk meer beschikbare ruimte opleverend tegen lagere kosten? Is het niet volstrekt irreëel te stellen dat U de deadline überhaupt gaat realiseren? Er dienen bestemmingsplannen gewijzigd te worden, er moet aanbesteed worden en er moet rekening worden gehouden met de wensen van de gebruikers.

Graag wil ik nog eens de getekende intentieverklaring onder jullie aandacht brengen. Deze is ooit tot stand gekomen onder bijzondere omstandigheden, lees druk, uitgeoefend door de gemeente. Simpel gesteld, zonder de verklaring geen kunstgrasveld of renovatie van natuurgrasvelden. Met verbazing hoorde ik één van de bezoekers, de voormalige voorzitter van Omnivereniging Amstenrade Sport, aangeven dat dit fenomeen, de intentieverklaring, ook bij hen was gebruikt en wederom onder bijzondere omstandigheden, een onderkomen en gedateerd complex in Amstenrade en een paradijs in Oirsbeek in het vooruitzicht stellend. We weten overigens allemaal wel hoe dat verhaal verlopen is. Uiteindelijk kostte dat de leden van de Omnivereniging geld (contributieverhoging door een pittige huurprijs) en een reductie van het ledenaantal. Wethouder Van der Broek, U bent zelf jurist, U zult toch zeker wel inzien dat dit soort verklaringen/ overeenkomsten niet op een gangbare en vereiste wijze tot stand zijn gekomen?

Ik rond mijn verhaal af met een tweetal vragen die ook in de zaal leefden.
• Waarom tilt de gemeente Schinnen dit project niet gewoon naar Beekdaelen zodat de nieuwe gemeente een prestigieus project als dit zorgvuldig kan voorbereiden en uitvoeren, rekening houdend met de wens van alle gebruikers, tegen zo laag mogelijke kosten en het belang van de vereniging voor de kern respecterend?
• Kan de gemeente ons nu eens overtuigend uitleggen wat het nut en de noodzaak is van een verhuizing van Voetbalvereniging Amstenrade naar Oirsbeek?

%d bloggers liken dit: