Thieske van Austroa Vier zeuk de vriewilliger van dit joar Help ós estebleef

Thieske van AustroaZoek mee naar de vrijwilliger van het jaar en nomineer iemand, die vlgs. u ontzettend veel vrijwilligerswerk (onbezoldigd) doet voor onze gemeenschap, zodat hij / zij mede voorgedragen wordt voor de  
                                          “Thieskes Bloom” in brons.

Maak het de jury niet te gemakkelijk.

DE VOORWAARDEN

* De vrijwilliger stelt zich geheel vrijwillig en onbezoldigd ten dienste van de  gemeenschap Amstenrade en omstreken.

* Hij / zij is 18 jaar of ouder.

* De nominatie kan slechts eenmalig gehonoreerd worden.

* Het vrijwilligerswerk kan bij een vereniging, stichting,
  groepering, bedrijf of particuliere instantie verricht worden.

* Het kan ook een geheel eigen initiatief zijn.

* Hij / zij dient de gemeenschap in de geest van “Thieske van Austroa”, die de
  eerste medaille postuum heeft ontvangen, zoals u kunt zien op de
  Markt in Amstenrade, waar sinds 22 sept. 2013 zijn beeltenis vereeuwigd is.

* Voor de uiteindelijke verkiezing is een neutrale jury samengesteld,
  die weet wat er in onze gemeenschap leeft.

Even Attentie

Het is niet de bedoeling dat iemand via Facebook de meeste stemmen binnenhaalt. Iedereen kan iemand nomineren, maar die nominatie moet duidelijk toegelicht en omschreven worden. Facebook is hier niet het juiste medium voor. We moeten de privacy respecteren, want niet iedereen is er blij mee om zo op internet in de schijnwerper gezet te worden.

Bovendien wil stichting Thieske voorkomen dat op Facebook discussies gevoerd worden over de mogelijke kandidaten.

Hieronder staan de twee mogelijkheden aangegeven hoe je digitaal of schriftelijk kunt stemmen.

Stichting Thieske
Stuur een mail of een brief met de volgende info:

Nominatie voor Thieskes Bloom
Naam en adres v/d genomineerde:
Uitvoerige motivatie:

Uw eigen naam en adres:

(inleveren vóór 20 augustus 2018!)

De brief kan ingeleverd worden bij:
No  Adriolo
Dr. Poelsstraat 15
6436 BD Amstenrade
Mailen kan naar het volgende adres:

thieske@amstenrade.net

%d bloggers liken dit: