Toelichting Vernieuwingsgroep omtrent VVA in De Gijselaar

Tijdens een van de vele discussies mbt VVA over het vertrek naar Oirsbeek zijn veel vragen onbeantwoord gebleven. In een van de Facebook discussies werd als reactie op vragen aangegeven een persoonlijk bericht te sturen waarop dan geantwoord zou worden. Als reactie van mijn kant (Rob Spierings) “waarom niet gewoon openbaar een antwoord te geven, daar het iedereen wel interesseert”, heb ik aangegeven dat, ondanks dat amstenrade.net totaal niet met politiek/politieke partijen verbonden wilt worden, ik wel de ruimte wil bieden zodat de onderstaande reactie openbaar geplaatst kan worden. Een voorwaarde welke is gesteld is dat het geen campagne verhaal wordt voor de aanstaande verkiezingen. Onderstaand de toelichting van de Vernieuwingsgroep:

Ingezonden bericht:

Aanleiding voor dit schrijven zijn de (recente) ontwikkelingen omtrent het gebied De Gijselaar. Er is ons, als Vernieuwingsgroep, de mogelijkheid geboden om een uitgebreide toelichting hierover te schrijven. Een uitnodiging waar wij graag op in gaan en waarin wij desgevraagd een poging doen om de rol en inbreng van onze raadsleden hierin te belichten.

Alle gekozen gemeenteraadsleden hebben samengevat drie taken ter vervulling van hun functie. Ten eerste dienen wij in contact te staan met de inwoners. Ten tweede bepalen wij het beleid van de gemeente in grote lijnen. Ten derde controleren wij of het ingezette beleid naar behoren wordt uitgevoerd. Bij het aantreden van de huidige raadsperiode kregen wij, als gemeente, een heleboel nieuwe (zorg)taken op ons bordje. Dit zorgt er voor dat met het beschikbare budget keuzes gemaakt moeten worden. In het geval van Amstenrade betekende dit dat de keus viel om hier op een reeds bestaande zorgplek, meer en nieuwe zorg ontwikkelingen te laten plaatsvinden. Deze opdracht is naar het college van B&W verstuurd, waarna zij aan de slag zijn gegaan.

Waarom moest VVA dan verhuizen, kunnen zij uiteindelijk blijven en wat betekent dit nu voor het gebied De Gijselaar?

Politiek is simpelweg het maken van keuzes.

Met alle nieuwe taken op het bordje van de gemeente is het dus afwegingen maken waar ons geld naar toe gaat. Het is onmogelijk om in élke kern zwembaden, sporthallen of bowlingbanen aan te leggen en in stand te houden. Door het centraliseren van de voetbalsport werd geprobeerd om de toekomst hiervan te garanderen. De tijden zijn namelijk veranderd en kinderen hebben meer mogelijkheden dan te kiezen voor bijv. enkel de schutterij of de voetbalclub. Alles op één plek zorgt voor betere beheersing van de kosten en biedt (uitbreidings)mogelijkheden indien er, wederom, een verandering van het aantal leden in clubs te zien is. Bovendien is tussentijds de intentie tussen VVA en de gemeente om te komen tot verhuizing niet veranderd en is verhuizing vorig jaar unaniem door de raad vastgesteld. VVA en de gemeente Schinnen zijn al die tijd in gesprek geweest. Het is de taak van een raadslid van de coalitie om de keuzes te bepalen en het college hiermee aan de slag te laten gaan. Het was de keus van de coalitie om het beste van het beste, op alle gebieden, te bewerkstelligen voor de gemeente Schinnen en in dit geval om zo’n keus te maken voor een investering in Amstenrade.

Echter, vorige week maandag heeft de coalitie besloten om tot verandering in de plannen te komen. De realiteit van vandaag de dag en het juridische proces heeft er uiteindelijk voor gezorgd om te komen tot behoud van VVA op De Gijselaar. De rechter heeft namelijk bepaald dat de gemeente Schinnen onrechtmatig heeft gehandeld bij het verwijderen van het veld en vroeg om een creatief compromis. Gezien de opstand en opstelling van VVA vandaag de dag in dit dossier bleek dat de club niet bereid was om te verhuizen naar Park de Oirsprong. Het is de juiste beslissing geweest om ervoor te zorgen dat de gemeente niet in een juridisch gevecht bleef. Een gevecht waarbij de realiteit van Beekdaelen voor de deur staat en al het geleverde werk en de daarbij behorende investeringen uiteindelijk voor niks konden zijn.

Navraag leert dat inpassing van VVA met behoud van álle oude bestaande plannen onmogelijk was. Een toevoeging van een extra helft aan het bestaande trapveldje zou onhaalbaar zijn, omwille van de situering en de daarmee samenhangende te maken kosten. In de oude plannen van De Gijselaar waren (tijdelijke) starterswoningen voorzien en deze vervallen met het behoud van één kunstgrasveld op de plek van het oude natuurgrasveld. Partners waar al afspraken mee liggen, dienen ook een aanpassing van hun plannen te maken, aangezien er nu een heel veld komt te liggen. Hoe dan ook, door de huidige verandering van plannen kan de bouw van de nieuwe school in 2019 beginnen en start hiermee project De Gijselaar.

Dit betekent dat één taak voor de raadsleden er momenteel op zit en dat is het bepalen van het beleid in grote lijnen. In Amstenrade zal in de loop van de jaren een nieuw kindcentrum/basischool, renovatie en nieuwbouw voor Elvira-Leontine, multifunctionele ruimtes voor verenigingen, een bibliotheek, een hoeskamer én een plek voor VV Amstenrade verrijzen. Er is geen kern, in de wijde omtrek, waar zo’n investering wordt gedaan en hier willen en gaan de raadsleden niets meer aan veranderen.

De andere twee taken zijn nog in volle gang en nooit uitgespeeld. Dit betreft allereerst het in contact staan met de inwoners. Wij proberen door middel van dit stuk of door het nogmaals uit te leggen, onze keuzes te verantwoorden die horen bij onze taken. Tijdens raadsvergaderingen is het omgedraaide gebruikelijk en daarbij geldt: zwijgen is toestemmen. Oftewel, als het college hetgeen uitvoert dat in lijn is met hetgeen werd opgedragen, dan hoeven er niet veel woorden aan vuil te worden gemaakt. Zeker niet door de gehele fractie. Wij hebben echter geleerd dat dit niet werkt, indien er een grote aanwezigheid in de zaal is. Burgers die antwoorden verwachten, moeten die krijgen. Ondanks het feit dat iets een jaar geleden is besloten, moeten keuzes (her)uitgelegd worden. Ondanks het feit dat er tegenstanders van keuzes zijn.

Daarnaast controleren wij als raadsleden zo goed als mogelijk of de uitvoering in lijn is met het beleid en of dit correct gebeurt. Nu blijkt dat er fouten door de gemeente zijn gemaakt, betekent dit vanzelfsprekend dat wij hier op moesten en blijven acteren. Oftewel, deze taak is nog niet voorbij en wij houden dit strikt in de gaten, met name om binnen het gestelde budget vóór dit project te blijven gaan!

Dit bericht is niet bedoeld om het vuurtje opnieuw op te stoken of een illusie te hebben om hier iets mee te winnen richting november. Wij willen hiermee aan de vraag van amstenrade.net om een uitgebreide toelichting te geven, voldoen en onze taak als volksvertegenwoordiging hiermee inzichtelijk te maken. Wij zijn in elk geval blij dat er samenwerking tussen de verenigingen is ontbrand en hopen dat dit nog lang niet uitgeblust zal zijn. Amstenrade heeft laten merken dat het leeft en door de vele ontwikkelingen rondom De Gijselaar zijn wij erop gebrand dat dit nu, voor hopelijk meer gelukkige burgers, een completer succes wordt.

Wellicht roept dit stuk alsnog vragen op en dan vragen wij ook om contact op te nemen met een van onze raadsleden. In elk geval bedankt voor de mogelijkheid om het hier te mogen toelichten.

Met vriendelijke groeten,

Namens De Vernieuwingsgroep.

%d bloggers liken dit: