VVA VERHUIZEN ??????

Voetbalvereniging Amstenrade
Voetbalvereniging Amstenrade

Ingezonden stuk door Mark Gielkens naar aanleiding van de raadsvergadering te Schinnen dd. 22 maart 2018.

Wat ik net heb meegemaakt…ik moet het toch even kwijt. Net met een grote afvaardiging van VV Amstenrade bij de raadsvergadering geweest, jong en oud, man en vrouw, van ieder team was wel iemand daar. Mooi om te zien. Zwaar teleurgesteld ben ik echter in enkele partijen en personen. Laat ik beginnen bij het CDA. Alexandra de la Roy, Samen zijn, Samen sterk! Nou, ik heb er weinig van gemerkt. Je was ook een verenigingsmens, maar ik kan niet begrijpen dat je het prima vindt dat zo’n grote vereniging verhuisd wordt. Dan de Vernieuwingsgroep. Stem Lokaal!!! Ik hoor het ze nog roepen, maar het amateurisme spatte er aan alle kanten van af. Daar zaten ze dan, allemaal met het opstartscherm van de Ipad voor de neus. Veel meer actie werd er niet ondernomen op het geavanceerde apparaat, maar het zag er wel goed uit. Zal wel een van de voordeeltjes zijn, waar je gebruik van kan maken als je door het volk gekozen bent als raadslid. Is het dan ook niet de bedoeling dat je naar het volk luistert? Mensen uit Amstenrade, die tegen het amendement stemmen. Zonder blikken of blozen. Zwaar teleurgesteld ben ik in jou Pierre Thijssen. Ik zie je nog vol passie met de waterzak over het voetbalveld rennen, je was sneller dan menig speler. Voor de wedstrijden maakte je bij alle spelers de kuiten los. Het zweet gutste van je voorhoofd. Zouttabletten, zetpillen, je had het allemaal voor jouw jongens. Tijdens de ledenvergadering van het voetballen had je je zegje ook klaar. Je hebt bij Amstenrade gevoetbald, fietste Ettelbruck Amsenrade, was of bent lid van de schutterij. Deze mensen hebben op jou gestemd vier jaar geleden. Om op te komen voor hun belangen. Je deed je mond echter niet open. Het enige dat je zei was “nee” op het amendement opgesteld door de Pvda, gesteund door de VVD. Mevrouw Thuis ook woonachtig in Amstenrade, kan iedere periode rekenen op veel stemmen van de oudere generatie, tja daar kun je niet veel van verwachten. Ik heb iemand wel eens horen zeggen dat je bejaarden niet moet laten stemmen, dit klinkt hard, maar de toekomst is niet aan hen. Ik hoop echter ook bejaard te worden, maar ik hoop dat dat nog lang duurt. Dan hebben we John Marissen. Pas aanwezig bij een speciale ledenvergadering om te horen hoe de voetbalvereniging denkt over een verhuizing naar Oirsbeek. Nou dat was wel duidelijk. We willen niet naar Oirsbeek. De terugkoppeling naar de Vernieuwingsgroep is echter niet goed overgebracht, denk ik dan maar. Stuk voor stuk waren zij tegen het amendement. Positief verrast was ik door de heer Renckens, Proost en Heggen. Zij durfden het aan om terug te komen op een eerder genomen besluit. Wethouder Janssen (als ik het goed heb), wist natuurlijk hoe laat het was toen hij voor het eerst in zijn carrière in Schinnen een volle raadzaal voor zijn neus zag zitten en 98% oranje getint was. De heer Janssen is schijnbaar zo flexibel als een loden deur en kan niet begrijpen dat de Pvda en VVD het in hun hoofd halen om voor te stellen om afspraken die in het verleden gemaakt zijn, aan te passen. Of beter gezegd om in gesprek te gaan met de voetbalvereniging. Stel hij moet weer om de tafel met Cicero en Zo Wonen. Het schiet allemaal al niet zo op. Nu werd hij ook nog verleid om een termijn aan te geven wanneer de plannen bekend worden. Binnen een paar maanden (de exacte termijn ben ik even kwijt) komen er concrete plannen. Ik verwacht echter niet dat hij deze afspraak nakomt. Het is ook niet niks… Toen ik hem zag zitten kwam een bekend ambtenaar mopje in me naar boven. Waarom kijkt een ambtenaar thuis nooit uit het raam? Dan heeft hij op het werk niets te doen. Misschien vergis ik me ook wel en is het gewoon gek dat ik vind dat een levensvatbare voetbalvereniging niet van plan is om naar een buurdorp te verhuizen. Misschien is het wel gek om te denken dat het leuker is om te wonen op een plek waar alle voorzieningen in de buurt zijn. Misschien is het wel gek om te verwachten dat er met de voetbalvereniging en de andere verenigingen gesproken kan worden. Misschien is het wel gek om terug te komen op eerder genomen besluit. Maar dat laatste is wel vaker gebeurd. Ooit kwam men op het idee om de berg van Schinnen naar Puth vol te leggen met varkensruggen voor de veiligheid van de fietsers. Toen een varkensrug bijna een fietser elimineerde werd het dure project teruggedraaid en werden de varkensruggen weer weggehaald. Een kinderdagverblijf is vroeger gebouwd en niet veel later weer afgebroken. Men moet echter wel het vermogen hebben om te begrijpen dat men terug kan komen op een eerder genomen besluit. Ik kan nog wel even doorgaan, maar ik vind het jammer, nee triest dat er zo met een grote vereniging wordt omgegaan. Ik had al geen hoge pet op van de lokale politiek in Schinnen en dat werd weer eens bevestigd.

9 gedachten over “VVA VERHUIZEN ??????”

 1. En nu maar wachten op een reactie van de Politieke partijen in nu nog ons “Mooi Schinnen”….. Dan weet ik in November of ik ontSTEMd ben……
  We wachten af……

 2. Hoi Mark,

  Je verwoordt heel goed waar velen van de aanwezigen nu nog mee zitten. Namens ons allen super bedankt!!!
  Ik ben 10 jaar voornamelijk in Luxemburg geweest maar hoorde regelmatig dat de politiek in Nederland zelf vindt dat ze dichter bij de burger moet komen.
  In Schinnen dus helemaal niet, in tegendeel zelfs. Ze durven daar, met droge ogen, de nooit eerder zo massaal opgekomen burgers te laten weten, dat ze NIET met de hardst getroffen vereniging om tafel willen zitten om alternatieven te bespreken terwijl de plannen nog niet eens voorgelegd kunnen worden en dus niet klaar zijn.
  In de raadzaal moest ik denken hoe we zouden reageren als een chirurg, die een been moet amputeren, niet aan de patient wil uitleggen dat er geen alternatieven zijn. Die man zou het niet lang vol houden maar in de politiek kom je er blijkbaar wel mee weg. Of is dit alleen in de gemeente Schinnen mogelijk?
  We hebben kritiek op Rusland, Turkije, China etc maar zelfs Poetin zoekt zijn burgers op, luistert naar ze en gaan met ze in dialoog. Daar kan Schinnen nog een voorbeeld aan nemen. Ongelofelijk dat we in Schinnen zo gestagneerd zijn in de ontwikkeling van de democratie. Ze denken dus dat ze nadat ze gekozen zijn, 4 jaar lang kunnen doen waar ze zin in hebben. Alleen bij VVD en PvdA zag je professionaliteit. Ik ben ineens helemaal genezen van locale dorpspartijen.
  Het engste vind ik ook nog dat je deze politici ook nog overal elders in besturen tegen komt. Voelen ze zich nog belangrijker en hoeven nog minder de dialoog aan te gaan. Echt heel eng. Ik weet nu voor me zelf heel zeker dat ik hier ver weg van wil blijven.
  En dat is jammer want als iedereen er zo over denkt verandert er nooit wat.

  De dorpen in Schinnen zijn jaren geleden een fusie aangegaan om efficiënter te worden, waarbij de dorpskernen zo veel mogelijk hun identiteit zouden behouden daar waar het kon. Een zo bloeiende voetbalvereniging die al jaren zo veel leden heeft, en die een essentieel onderdeel is van de dorpskern Amstenrade, zou nooit uit het dorp mogen verdwijnen. Plaats maken voor een groter algemeen nut ok, maar ontwikkel dan alternatieven in het dorp.
  Ik hou mijn hart vast wat de nieuwe fusie verder gaat brengen. Als we bovenstaande al niet kunnen klaren ….

 3. Gevoelloos beleid, de instelling van de raadsleden uit Amstenrade is heel ver beneden peil!
  Waarom zItten ze (met de nadruk op zitten) in de gemeenteraad? GOED bestuur vergt kwaliteit en die kwaliteit is bij heel veel raadsleden onvindbaar. Ik denk dat de meeste raadsleden het wel goed vinden.
  De vergoeding wordt netjes iedere maand op de bankrekening bijgeschreven, mooi.
  Echter, het is nooit te laat, toon eens karakter raadsleden uit Amstenrade en zorg dat het schandalige besluit over VVA tenietgaan wordt. Zo niet, dan zullen heel veel Amstenradenaren en tevens niet-Amstenradenaren nog eens aan jullie denken eind dit jaar bij de vetkiezingen voor Beekdaelen. Tenminste als jullie uberhaupt nog op een lijst verschijnen.
  IK en heel heel veel burgers zijn zwaar teleurgestelders in de ZITTENDE raadsleden van Amstenrade, diep schamen is het minste wat jullie rest.
  In en in triest wat jullie en mede-raadsleden hebben aangericht, foei.
  Zoals eerder reeds aangehaald, toon karakter, niets is onomkeerbaar! Ik ben er van overtuigd dat eenieder zich alle commentaren gaat aantrekken en tot bezinning komt. Welke vereniging is het volgende slachtoffer? Dorpskernen moeten
  hun eigen identiteit behouden!!! een MUST
  Ich hub genog gezag, erger mich kepot of neet?
  Jovalus Austroa.

 4. No Adriolo 23-3-2918. Het is niet uit te leggen of te begrjjpen dat een voetbal club al meer dan 100 jaar in Amstenrade floreert en dan toch moet verhuizen naar een ander dorp. Waarom? Hoe kan een ‘raad’ zoiets bedenken. Is het om zijn eigen belang om toch aub. weer in de nieuwe raad van Beekdaelen te participeren ? Is het niet diep treurig dat Amstenraadse raadsleden dat accepteren en goed vinden en zich verstoppen achter hun politieke keuze, achter de partij? Zeker de Amstenraadse raadsleden hadden zich moeten mainteneren tegen deze dwaling. Ik hoor het hun nog zeggen voor hun verkiezing in de gemeenteraad ” vier motte toch eene van Austroa in de road höbbe”.
  Als de voetbalclub weg is komt ze nooit meer terug in onze gemeenschap. Dat hebben jullie op het geweten. Shame on you!!. Over acht maanden gaan we weer naar de stembus en ik hoop dan ook vurig dat de inwoners van Austroa dit niet vergeten zijn wat er nu gebeurt. Zolang kunnen jullie de zakken nog vullen.

 5. Mark, jouw verhaal staat als een huis. De vertegenwoordigers van Amstenrade in de raad hebben nu overduidelijk laten zien hoever hun compassie met en inzet voor Amstenrade reikt. Ze zijn overduidelijk vergeten waar zij hun zetel aan ontlenen. Misschien moeten we inderdaad eens nadenken over een partij die wel iets voor Amstenrade doet, luistert naar de burger en het eigenbelang ondergeschikt maakt. Begrijp me niet verkeerd, ik ben geen voorstander van een “one issue partij”, maar een partij die opkomt voor onze gemeenschap in zijn algemeenheid is wat mij betreft zeker het overwegen waard, zeker als je van mening bent dat bestaande politici en partijen geen voeling hebben en onderhouden met de lokale gemeenschap en besturen volgens het principe: “Wij bepalen wel wat goed voor hen is.” Een raadslid kan natuurlijk ook nee stemmen om voor hem of haar moverende redenen. Maar dan zouden ze wel een groep Amstenraadse voorstanders moeten vertegenwoordigen. Gezien de steun, gedragen door zo ongeveer het hele dorp en alle verenigingen, is dat bepaald niet voor de hand liggend. Men kiest er overduidelijk voor zich te conformeren aan de rigide visie van de fracties die het belang en de importantie van VVA voor de leefbaarheid en vitaliteit van het dorp Amstenrade niets uitmaakt. Teleurstellend en erg jammer!

  Het is daarnaast natuurlijk een aparte gewaarwording als je als prominent bestuurslid van Omnivereniging Amstenrade Sport de voetbalvereniging in haar missie steunt en vervolgens in de raad tegen een voorstel tot heroverweging/ herbeziening stemt, heel apart. Dit is overigens geen persoonlijke aanval, daarvoor heb ik deze persoon gewoon te graag, maar ik ben het in deze wel pertinent met haar oneens.

  Partijen die al jaren aan het roer staan in de gemeente Schinnen en daar bestuurlijk eigenlijk al jaren de lakens uitdelen tonen in dit geval maar weer eens aan waar de arrogantie van de macht toe leidt. Jammer en zo onnodig. Het is dan natuurlijk wachten op een afstraffing door de kiezer, mocht die er al komen. Ik zeg hoe dan ook, het wordt tijd voor een partij die wel voor onze belangen opkomt. Al vanaf het begin van de discussie en dan bedoel ik de eerste afgelaste commissievergadering, hebben de huidige raadsleden uit Amstenrade niet thuis gegeven. Nu blijkt waarom. Ik ben de mening toegedaan dat als je ergens voor staat, je je in de discussie mengt en de lokale gemeenschap waaraan je jouw mandaat ontleent uitleg/ opheldering verschaft. Een gemiste kans…

 6. Ik heb het verhaal van Mark goed gelezen. Ik ben niet betrokken bij de VV Amstenrade, behalve dan dat mijn kleinzoon er voetbalt. Ik weet wel dat de nieuwe gemeente Beekdalen vier “investeringslijnen” voor de toekomst heeft vastgesteld, en één van die “lijnen” is “vitale kernen”. Daar wil men op inzetten: dynamische, levende dorpskernen, waarin het goed leven is met elkaar etc, etc. Hoe je dan in hemelsnaam kan uitkomen bij het verwijderen van de lokale voetbalvereniging, is niets anders dan totaal inconsequent denken en handelen. Wèl met de mond en op papier belijden dat je gaat voor vitale kernen, maar ondertussen geen idee hebben, wat dat betekent. Ik begrijp uit het verhaal van Mark, dat het wel zal gaan om meer bouwruimte voor Cicero en woningbouw. Als dat zo is, dan feliciteer ik hiermede de raadsleden met de toekomst van Amstenrade: wel groter, maar doods, in plaats van vitaal. Weer een levenloos dorp er bij! Je vraagt je af hoe zulke mensen ooit in de gemeenteraad komen, maar helaas is het onze eigen schuld. Tenslotte hebben wij met elkaar op hen gestemd. Maar aan het einde van het jaar kunnen wij het bij het stemmen beter doen. Wat dachten jullie allemaal van een nieuwe lokale partij: “Behoudt Amstenrade” of zoiets?!!!!

 7. Hallo mark
  Ik had het niet beter kunnen verwoorden. Helemaal mee eens.
  Het was een mooi toneelstukje met een voorspelbare afloop, maar dat is meestal het geval met toneelstukjes. Machteloos en vol onbegrip verlaat je dan zo’n zaal en dat gekozen burgers zo snel onderdeel worden van het ambtelijke systeem.
  Onze kinderen hebben er waarschijnlijk helemaal niks van begrepen. Hoe leggen we hen dit uit.
  Maar goed. Besluit is genomen en rest is gespartel van wat burgers. Teleurstellend !

 8. Klasse Mark en mooi verwoord. Ik zag ook al aanvullingen en opmerkingen op Facebook voorbij komen. Ik heb zelf geen Facebook (ik zou zo bij de Vernieuwingsgroep passen, want ik heb wel een Ipad…), maar als aanvulling wil ik graag het volgende opmerken:

  Tranen schieten me in de ogen als ik merk hoe Amstenrade wordt genegeerd door de lokale politiek. Zeker op diegene waarop ‘we’ gestemd hebben. Gisteren tijdens de raadsvergadering ging het over de financiële herijking. Gewoon ff een begroting goedkeuren, maar de vraag beantwoorden waar de school, de woningen e.d. komen te liggen, is teveel gevraagd. We hebben te weinig grond voor VVA werd er dan maar makkelijk gezegd. ONZIN natuurlijk. Waar een wil is, is een weg.
  Maar goed, al een paar jaar ligt er een kunstgrasveld te verpieteren in Oirsbeek en staat er een kantine leeg. Zoek eens in Nederland waar dat nog is. Want ja, dat complex ligt er toch al zeker 20 jaar…. (!) Om maar weer iets van het wanbeleid van deze gemeente bloot te leggen.
  Schitterend Schinnen….Men wordt verblind door hun eigen schittering. Verenigingen worden niet gehoord en blijkbaar is er geen kans meer om met hen in gesprek te gaan. Ondanks dat de plannen als langer bekend zijn, kun je zo’n grote groep niet negeren! Dat doet men helaas wel en werd door de PVDA overigens erg netjes verwoord tijdens de raadsvergadering. De nut en noodzaak om te verhuizen wordt gewoon opzijgezet en niet beantwoord. Een alternatief of alternatieven (buiten de verhuizing) zijn volgens mij niet bekeken.

  Er is een wel intentieverklaring over het plan de Gijselaar, maar concreet??? Wellicht over 10 jaar…. Waarom niet met alle betrokken partijen om de tafel gaan zitten? Tsja, gezichtsverlies voor een wethoudertje die nog ff zijn tijd mag vol zitten. Veel beslissingen worden uitgesteld en door de nieuwe gemeente beslist, maar waarom dit plan niet? Ik vind dat we dit niet zo makkelijk over ons heen moeten laten gaan. Deze geluiden kunnen toch niet genegeerd worden? Een duidelijkere uitleg en zeker opnieuw een gesprek met alle betrokken partijen waarbij het concrete plan wordt besproken is toch niet teveel gevraagd? Welke partij kan me hier uitleg geven? En als laatste: ja, ik zou me kapot schamen als ik van Amstenrade ben en in de gemeenteraad zou zitten. Ik schaam me nog meer omdat ik van Amstenrade ben en zo naïef ben geweest en op een van deze mensen heb gestemd.

Reacties zijn gesloten.

%d bloggers liken dit: